"Ganito Kami Sa BNAHS"


>> Ibig Sabihin na ang Benigno Ninoy S. Aquino High School ay concern sa mga pangyayaring nagaganap sa ating kapaligiran.

>> Ang blog na ito ay nagsisilbing forum ng mga mag-aaral ng BNAHS pati na rin ng mga tao sa paligid tungkol sa mga saloobin nila at mga pahayag na nais iparating.

>> Ang blog na ito ang sumasalamin sa mga kaganapan ngayong na nagaganap, hindi lamang sa ating bansa ngunit sa buong mundo dahil hindi lang naman sa Pilipinas ang mayroong basura at ganitong problema.

>> Ang blog na ito ang gumaganap na journal ng mga tao dahil sa nakakapag usap sila kung ano ang maaari nilang maitulong sa kabila ng mga kahirapan at problemang dinaranas ng ating kalikasan.

"SANA PO AY SUBAYBAYAN AT SUPORTAHAN NIYO ANG BLOG NA ITO"

Ano ang maaari mong maibahagi bilang mamayang PILIPINO?

Monday, October 11, 2010

Ang Kilusang Propaganda
Ang Kilusang Propaganda
Ito ay isang kampanya upang matamo ang mga pagbabago sa mapayapang paraan.
Layunin:
1. Mapanglagaan ang karapatan ng mga Pilipino sa ilalim ng pamamahala ng mga Kastila.
2. Asimilasyon ang hinihingi ng mga repormista hindi pagsasaril.
3. Hiniling na maibalik ang representasyon ng Pilipinas sa Cortes ng Espanya.
Ito ay ang pagbiggay ng katayuan sa Pilipinas bilang isang regular na probinsya ng Espanya, upang matamasa ng mga Pilipino ang karapatan bilang mamamayang Kastila.
Armas sa pakikipaglaban:
1. Pluma, upang iparating ang kanilang hinihiling sa pamamagitan ng mga nobela, polyeto, at aklat na kanilang sinusulat.

No comments:

Post a Comment